Member

 

 

2017年度 研究室メンバ

Kentaro Takemura
Principal Investigator Associate Professor
Hiroyuki Kato
Research Student
Yuki Takamoto
M2
Kenta Yamagishi
M1
Nobuhiro Funato
M1
Shintaro Kurihara
M1
Tetsuya Ishikawa
B4
Miwa Suto
B4
Hajime Yano
B4
Gaku Saito
B4
Miku Yabushita
B4
Yuya Okazaki
B4
Yukihide Terakado
B4
Shunsaku Ueda
B4
Suguru Saito
B4
Daiki Kato
B4
Kenji Numakura
B3
Masato Sasaki
B3
Kunikazu Saito
B3
Ryo Kamoshida
B3
Ayane Ikari
B3
Ryusei Matsumoto
B3
Takamasa Utsu
B3
Shogo Arato
B3
Shunpei Nara
B3
Itsuki Maeda
B3
Yuki Tomaru
B3