Member

 

 

Lab. member

Kentaro Takemura
Principal Investigator Associate Professor
Kenta Yamagishi
M2
Nobuhiro Funato
M2
Shintaro Kurihara
M2
Kenji Numakura
B4
Masato Sasaki
B4
Kunikazu Saito
B4
Ryo Kamoshida
B4
Ayane Ikari
B4
Ryusei Matsumoto
B4
Takamasa Utsu
B4
Shogo Arato
B4
Shunpei Nara
B4
Itsuki Maeda
B4
Yuki Tomaru
B4