Member

 

 


Lab. member

Kentaro Takemura
Director
Kenta Yamagishi
M2
Nobuhiro Funato
M2
Shintaro Kurihara
M2
Kenji Numakura
B4
Masato Sasaki
B4
Ryo Kamoshida
B4
Ayane Ikari
B4
Ryusei Matsumoto
B4
Takamasa Utsu
B4
Shogo Arato
B4
Shunpei Nara
B4
Itsuki Maeda
B4
Yuki Tomaru
B4
Kaoru Yamamoto
B4
Shinichi Mikogai
B3
Kanaha Ikeda
B3
Itsuji Kobayashi
B3
Kazumi Randika Bulathgaha Dewage Chandrasiri
B3
Shunsuke Takehashi
B3
Togo Yoshisue
B3
Minori Hosaka
B3
Yudai Nagura
B3
Yuto Tamura
B3
Tomoko Omi
B3