Member

 

 


Lab. member

Kentaro Takemura
Director
Yurie Uchida
Administrative staff
Kenji Numakura
M2
Masato Sasaki
M2
Ryusei Matsumoto
M2
Takamasa Utsu
M2
Kazumi Randika Bulathgaha Dewage Chandrasiri
M1
Minori Hosaka
M1
Yuto Tamura
M1
Yuichi Shimizu
B4
Syunnya Sato
B4
Kazuhiro Saeki
B4
Kouki Koshikawa
B4
Yuto Ito
B4
Eisuke Nagai
B4
Takayuki Kobayashi
B4
Shogo Terao
B4
Kento Seida
B4
MingHai Pan
B4
Tatsuya Kuronaga
B4