Member

 

 


Lab. member

Kentaro Takemura
Director
Kazumi Randika Bulathgaha Dewage Chandrasiri
M2
Minori Hosaka
M2
Yuto Tamura
M2
Kouki Koshikawa
M1
Yuto Ito
M1
Kento Seida
M1
Eisuke Nagai
M1
Yuki Kanai
B4
Guy tanaka
B4
Kanato Sakabe
B4
Yutaro Inoue
B4
Tatsuki Nakagawa
B4
Hiroki Sampei
B4
Naoya Mihara
B4
Wattanaparinton Ratchanon
B4
Shimon Kakinuma
B3
Masashi Kaminaka
9bda1202
Natsuki Kawakami
B3
Kouhei Iwanaga
B3
Tatsuya Kagemoto
B3
Koutarou Sugaya
B3